Disclaimer

Op de Website en/of in de elektronische nieuwsbrieven wordt algemene informatie verstrekt over enkele juridische en financiële onderwerpen. Hiermee is niet beoogd om juridisch en financieel advies te verlenen voor concrete situaties. De op de Website en/of in de elektronische nieuwsbrieven getoonde informatie wordt door De Nationale Scheidingshulp met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De Nationale Scheidingshulp aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de Website en/of in de elektronische nieuwsbrieven opgenomen informatie. Verwijzingen naar sites die niet door De Nationale Scheidingshulp worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel De Nationale Scheidingshulp uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan De Nationale Scheidingshulp niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Het is de gebruiker van de Website en/of de ontvanger van de elektronisch nieuwsbrieven niet toegestaan de inhoud van de Website of de elektronisch nieuwsbrieven te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van De Nationale Scheidingshulp.

Deze disclaimer is van toepassing op alle door De Nationale Scheidingshulp (“De Nationale Scheidingshulp”) geëxploiteerde websites, waaronder in ieder geval begrepen: www.nationalescheidingshulp.nl (hierna gezamenlijk of afzonderlijk aangeduid als de “Website”), evenals op de door De Nationale Scheidingshulp, al dan niet via de Website, verstuurde elektronische nieuwsbrieven.