Privacy statement

Algemeen
De Website is eigendom van en wordt beheerd door De Nationale Scheidingshulp. De Nationale Scheidingshulp respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Verwerking van persoonsgegevens
Bij het bezoeken van de Website worden automatisch enkele technische gegevens door uw computer aan onze computers verstrekt, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internet browser en (in sommige gevallen) de laatste internetpagina die u heeft bezocht. Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die u actief aan ons verstrekt, zoals uw naam, contactgegevens en voorkeuren.

Doeleinden verwerking
De persoonsgegevens die door u worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • om met u in contact te kunnen treden
  • om u te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen van De Nationale Scheidingshulp;
  • het verbeteren van de Website en dienstverlening van De Nationale Scheidingshulp;
  • het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van De Nationale Scheidingshulp.

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u De Nationale Scheidingshulp daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u al dan niet per e-mail een vraag aan De Nationale Scheidingshulp stelt.

Elektronische nieuwsbrieven
U kunt zich via de Website opgeven als abonnee voor één of meer van door De Nationale Scheidingshulp verzorgde elektronische nieuwsbrieven. Aanmelding geschiedt door middel van een zogenaamd double opt-in proces, dat wil zeggen dat u alleen als abonnee genoteerd wordt wanneer u na aanmelding via de Website de instructies opvolgt die u vervolgens per e-mail worden toegezonden. Onderaan iedere nieuwsbrief treft u een hyperlink waarmee u zich eenvoudig kunt uitschrijven voor ontvangst van de nieuwsbrief.

Gebruik van Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven

 

Dit privacystatement is van toepassing op alle door De Nationale Scheidingshulp (“De Nationale Scheidingshulp”) geëxploiteerde websites, waaronder in ieder geval begrepen: www.nationalescheidingshulp.nl (hierna gezamenlijk of afzonderlijk aangeduid als de “Website”), evenals op de door De Nationale Scheidingshulp, al dan niet via de Website, verstuurde elektronische nieuwsbrieven.