Missie en Visie

Missie

De Nationale Scheidingshulp heeft als missie om de ‘vechtscheiding’ in Nederland te voorkomen en indien mogelijk te verbannen. Iedereen heeft recht op een gelukkig leven, reden waarom de Nationale Scheidingshulp zich inzet om overleg tussen partijen, het samenwerken van professionals en het delen van kennis bij echtscheidingen te bevorderen.

Visie

Wij zijn de Nationale Scheidingshulp! Gedreven door passie voor ons vak en onze overtuiging dat excellente hulp bij scheiden meerdere disciplines vergt. Een scheiding is immers naast een emotioneel, ook een juridisch en financieel proces. De Nationale Scheidingshulp is niet de zoveelste scheidingsorganisatie, maar een landelijk platform van bestaande echtscheidingsspecialisten die hun sporen in het echtscheidingsvak ruimschoots hebben verdiend. Met het inschakelen van De Nationale Scheidingshulp wordt u begeleid door (een team van) autonome professionals die u écht verder helpen, die het belangrijk vinden om u niet alleen professioneel en zakelijk bij te staan, maar ook om een luisterend oor en een nieuw toekomstperspectief te bieden. Vanuit deze gedachte hebben wij onze krachten gebundeld in de Nationale Scheidingshulp: juridische, financiële én menselijke hulp tijdens een scheiding.